Т  И  Н  Е  Й  Д  Ж  Е  Р  Ы

Для тех, кто учится и учит


Главная Мой профиль Выход                      Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
Вторник, 03.10.2023, 03:52:27
» МЕНЮ САЙТА
» ОТКРЫТЫЙ УРОК

 РУССКИЙ ЯЗЫК

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ФИЗИКА

АСТРОНОМИЯ

ИНФОРМАТИКА

ХИМИЯ

ОБЖ

ЭКОНОМИКА

ЭКОЛОГИЯ

ФИЗКУЛЬТУРА

ТЕХНОЛОГИЯ

МХК

МУЗЫКА

ИЗО

ПСИХОЛОГИЯ

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ

» РУССКИЙ ЯЗЫК
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ. 5 КЛАСС

ОРФОЭПИЯ

ЧАСТИ РЕЧИ


ТЕСТЫ В ФОРМАТЕ ОГЭ.
   5 КЛАСС


ПУНКТУАЦИЯ В ЗАДАНИЯХ И
  ОТВЕТАХ


САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
  РАБОТЫ.10 КЛАСС


КРОССВОРДЫ ПО РУССКОМУ
  ЯЗЫКУ
» ЛИТЕРАТУРА
ВЕЛИЧАЙШИЕ КНИГИ ВСЕХ
  ВРЕМЕН И НАРОДОВ


КОРИФЕИ ЛИТЕРАТУРЫ

ЛИТЕРАТУРА В СХЕМАХ И
  ТАБЛИЦАХ


ТЕСТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МИФЫ И
  ЛЕГЕНДЫ


КРОССВОРДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
» ИСТОРИЯ
» АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
  РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ


САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ


ТЕСТЫ ПО ГРАММАТИКЕ
  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА


ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ.
  9 КЛАСС


ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО
  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ


КРОССВОРДЫ ПО
  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
» МАТЕМАТИКА - ЦАРИЦА НАУК
» БИОЛОГИЯ
» ГЕОГРАФИЯ
» ФИЗИКА
» Категории раздела
РУССКИЙ ЯЗЫК [380]
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК [255]
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ [471]
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА [699]
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА [264]
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА [190]
МАТЕМАТИКА [307]
ИСТОРИЯ [318]
ФИЗИКА [233]
БИОЛОГИЯ [341]
ХИМИЯ [262]
ГЕОГРАФИЯ [185]
АСТРОНОМИЯ [57]
ИНФОРМАТИКА [214]
О Б Ж [195]
ЭКОНОМИКА [98]
ЭКОЛОГИЯ [146]
ФИЗКУЛЬТУРА [257]
МУЗЫКА [172]
ИЗО [191]
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА [638]
ТЕХНОЛОГИЯ [197]
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА [371]
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО [206]
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ [134]
ПСИХОЛОГИЯ [69]
МХК [74]
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ [65]
» Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
» Вход на сайт


Елементарна графіка. Основні лінії креслень та їх призначення. Поняття про масштаб. Виготовлення виробів у техніці «оригамі»
21.12.2010, 15:04:18

МЕТА: розширити знання учнів із графічної грамоти; на­вчати розпізнавати на кресленнях лінії видимого контуру, лінії згину, осьові та розмірні лінії, умов­ні позначення; дати поняття про масштаб; вигото­вити вироби в техніці «оригамі». демонстраційний матеріал — таблиця «Елементар­на графіка», зразки креслень, зразки виробів у тех­ніці «оригамі»; для індивідуального користуван­ня — папір писальний або кольоровий, гладилка, ножиці, альбом «Вчуся все робити сам».

- ХІД УРОКУ -

Організаційний момент

Учитель перевіряє підготовку учнів до уроку, наявність необхід­них матеріалів та інструментів.

Дав дзвінок усім наказ —

до роботи швидше в клас.

Біля парти станем чемно —

час хай лине недаремно.

Сьогодні ми повторимо елементи графічної грамоти, пригадаємо види ліній, які використовують при виконанні технічних докумен­тів, а також ознайомимося з умовними позначеннями на кресленнях для виготовлення виробів у техніці «оригамі».

Актуалізація опорних знань учнів

— Які технічні документи ви знаєте?

— Де використовують креслення? ескізи?

Обладнання:

— За допомогою чого виконують зображення на кресленнях та ескізах?

Букви передають на письмі звуки мови, нотні знаки використо­вують для запису мелодії пісні чи іншого музичного твору на папері, за допомогою графічних зображень (креслень, ескізів) показують не­обхідні дані про предмет, який треба виготовити.

— Люди якої професії займаються виготовленням креслень чи ескізів? (Креслярі.)

На папері я, мов тіні, осьову і штрихову,  

креслю різні види ліній:  

Через них я виріб цілий

основну товсту суцільну,  

бачу, наче наяву.

Перш ніж виготовити будь-який виріб, конструювати машини чи механізми, будувати будинки, їх зображують на кресленнях, ес­кізах, схемах. На одних кресленнях показують конструкцію в ціло­му, на інших — складові частини виробу або споруди окремо. Ескізи, технічні рисунки, креслення деталей і машин виконують креслярі. Робота кресляра вимагає точності, акуратності, уважності у вико­нанні креслень.

— Подивіться на це креслення. (Демонстрація зразка.) На ньо­му зображено пенал для олівців, виготовлений із картону. Креслення зроблене лініями, кожна з яких має своє призна­чення. Назвіть їх. (Суцільною товстою лінією позначають контури предмета або деталі, місця надрізування, відрізу­вання або прорізування. Суцільна тонка лінія — це розмір на лінія. За її допомогою показують розміри предмета або деталі. На кінцях такої лінії ставлять стрілки. Штрих-пунктирною лінією з двома точками позначають лінії зги­нання матеріалу, з якого виготовляється виріб.)

— Що означають цифри на кресленнях? Де їх ставлять? (Усі розміри на кресленнях прийнято подавати в міліметрах без позначення одиниці вимірювання. Розміри завжди простав­ляють над лінією.)

— На кресленнях можуть бути й інші позначення. Які саме? (Якщо частина креслення деталі з паперу або картону за­штрихована, це означає, що в цьому місці має бути нанесе­ний клей. Цифрові або буквені позначення вказують на послідовність виконання операцій.)

— Ще на кресленнях позначають стрілки. Для чого? (Вони вка­зують напрямки перегинання й складання паперу, перевер­тання або повороту заготовки тощо.) Такі знаки зручно ви­користовувати при складанні паперових фігурок у техніці «оригамі».

Як ми вже говорили, перш ніж виготовити виріб, виконують його креслення. Іноді доводиться виконувати креслення дуже вели­ких предметів, таких як деталі кораблів, ракет, автомобілів або ба­гатоповерхових будинків, чи, навпаки, — дуже малих, наприклад деталей годинникового механізму. Але зображення великих дета­лей не вміщуються на стандартному аркуші паперу, а дрібні немож­ливо накреслити в натуральну величину. Тому для зручності вели­кі предмети на графічних зображеннях зменшують у кілька разів, а малі збільшують.

— Як називається відношення розміри предмета на графічно­му зображенні до Його справжніх розмірів? (Масштаб.)

— Подивіться на таблицю «Елементарна графіка». На ній зобра­жений прямокутник у натуральну величину, а також збільше­ний і зменшений у два рази. Масштаб прямокутника, зобра­женого в натуральну величину, позначають М 1:1. Масштаб збільшеного у два рази прямокутника позначають М 1:2, а зменшеного у два рази — М 2:1. Однак слід пам'ятати, що в якому б масштабі не зображували предмет, па кресленні за­вжди проставляють його натуральну величину.

— При виконанні операції згинання чи складання паперу вико­ристовують інструмент, яким ви вже користувалися. Як він називається? (Гладилка.)

Користуючись кресленнями з умовними позначеннями, ми виго­товимо паперового журавлика. Про нього Існує легенда.

5 серпня 1945 року американські літаки скинули на японські міста Хіросіма та Нагасакі атомні бомби. Багато людей загинуло, а ще більше було вражено променевою хворобою. На смерть була приречена й дванадцятирічна японська дівчинка Садако Сасакі, яка чудом вижила, але була безнадійно хворою.

За японським повір'ям, журавлі живуть тисячу років. Вони вва­жаються символами довголіття. Щоб позбутися хвороби, дівчинка вирішила скласти тисячу журавликів. Про те, як це відбувалося, розповідається у вірші І. Дубинського «Останній журавлик».

Під своїм знаком зодіаку

в той час, коли війна була,

японська дівчинка Садако

в однім будиночку жила.

В той день над містом Хіросіма

світило сонце, як завжди,

пливли хмаринки в небі синім,

не провіщаючи біди.

Але біда звалилась раптом,

потай, серпневої пори

отого сонячного ранку

тайфуном ядерним згори.

Та залишилася живою

Садако в атомнім чаду.

З тавром смертельним у двобої

зустріла цю страшну біду.

Хоч променева зла недуга

до ліжка дівчинку звела,

на біль невтішну, сум і тугу

її дитинство прирекла.

Та в серці дівчинки зневір'я

не вбили в світле майбуття.

Згадалось їй одне повір'я —

те, що продовжує життя.

Якщо журавликів зробити

з паперу — тисячу птахів,

цим можна буде зупинити

хвороби наміри лихі.

І дівчинка свою жалобу

сховала в пошуках пісень,

 бодай позбутися хвороби,

складати стала день у день

Сотні журавликів.

Снували дитячі пальчики гнучкі,

і птахи наче оживали,

рукам невтомним завдяки.

Вже їх шістсот сорок чотири.

А зараз буде ще один.

Кінцівки пальчиків надміру

Роблять останній кволий згин.

І раптом невідома сила

важкою тінню облягла дитяче серце,

мов на крилах, у небуття його знесла.

Сліпою жертвою до раю душа невинна

увійшла, полишивши пташину зграю,

до тисячі не досягла.

 Тепер у місті Хіросімі

на знак минулих лихоліть,

неначе факел незгасимий,

скорботний пам'ятник стоїть.

На трьох опорах серед віття,

як попередження біди,

завмерло атомне страхіття

в обіймах бомби назавжди.

На цім незвичнім п'єдесталі дівчатко,

нехтуючи страх, стоїть у бронзовій печалі

з одним журавликом в руках.

Iнструктаж

Такого журавлика ми сьогодні і виготовимо. Для з'ясування послідовності виготовлення виробу ми скористаємося схемою складання та інструкційними таблицями.

Послідовність виготовлення паперового журавлика.

1. Зігніть квадратний аркуш паперу по діагоналі.

2. Складіть одержаний трикутник по вертикальній осі.

3.  Розправте верхній трикутник у квадрат.

4. Переверніть заготовку й перекиньте трикутник уліво. Розправте трикутник у квадрат.

5. Бокові кути верхнього квадрата загніть досередини, від­верніть у попереднє положення.

6. Підніміть верхній шар квадрата вгору по намічених лініях. Одержану фігуру переверніть.

7. Бокові кути верхнього квадрата загніть і відігніть. Під­німіть верхній шар квадрата вгору.

8. Загніть бокові кути верхнього шару досередини. Одер­жану заготовку переверніть.

9. Виконайте операцію з другого боку заготовки.

10. Лівий нижній кут загніть усередину і вгору. Те саме зро­біть і з правим кутом.

11. Лівий кут загніть досередини, утворюючи дзьоб.

12. Розправте крила, вирівняйте голову і надуйте фігурку. Журавлик готовий.

Практична робота

Учні виготовляють журавлика, користуючись схемою складан­ня виробу. Учитель слідкує за виконанням операцій складання, пра­вильністю користування гладилкою. Надає консультації, а при не­обхідності допомагає окремим учням. Звертає увагу на точність виконання операцій.

Підбиття підсумків уроку

Учитель оцінює виконану роботу, звертає увагу на якість вико­нання та вказує на зроблені помилки.

Прибирання робочих місць

Домашнє завдання

На наступному уроці у вас мають бути аркуш картону, м'який мідний дріт, лінійка, олівець, ножиці, гумка, альбом «Вчуся все ро­бити сам».

Категория: НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА | Добавил: tineydgers | Теги: открытый урок, 1-4 классы, Уроки в начальных классах, начальная школа, конспект урока, в помощь учителю младших классов, скачать бесплатно
Просмотров: 2163 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/1
» Поиск
» АСТРОНОМИЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ
  АСТРОНОМИЯ


ЗАГАДОЧНАЯ СОЛНЕЧНАЯ
  СИСТЕМА


АСТРОНОМИЯ В ВОПРОСАХ И
  ОТВЕТАХ


УДИВИТЕЛЬНАЯ
  КОСМОЛОГИЯ


КРОССВОРДЫ ПО АСТРОНОМИИ

» ИНФОРМАТИКА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
  ИНФОРМАТИКА


К УРОКАМ
  ИНФОРМАТИКИ


СПРАВОЧНИК ПО
  ИНФОРМАТИКЕ


ТЕСТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ

КРОССВОРДЫ ПО
  ИНФОРМАТИКЕ

» ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К
  УРОКАМ В 7 КЛАССЕ


ТЕСТЫ. 9 КЛАСС

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
  РАБОТЫ. 9 КЛАСС


КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В
  ФОРМАТЕ ЕГЭ


ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
   ПО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ

» ХИМИЯ
» ОБЖ

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ...

РЕКОРДЫ СТИХИИ

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К
  УРОКАМ ОБЖ В 11 КЛАССЕ


ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО
  ОБЖ


ТЕСТЫ ПО ОБЖ. 10-11 КЛАССЫ

КРОССВОРДЫ ПО ОБЖ

» МХК И ИЗО

СОВРЕМЕННАЯ
  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИСКУССТВА


ВЕЛИКИЕ ТЕАТРЫ МИРА

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ
  ПАМЯТНИКИ


МУЗЕЕВ МИРА

ВЕЛИКИЕ СОКРОВИЩА МИРА

СОКРОВИЩА РОССИИ

ИЗО-СТУДИЯ

КРОССВОРДЫ ПО МХК

» ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. БАЗОВЫЙ
  УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС


УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
  ЗЕМЛИ


ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ

ВЕЛИЧАЙШИЕ
  АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ


УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ
  УЧЕНЫХ


РАЗВИВАЮШИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
  И ОПЫТЫ ПО
  ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ


САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ
  НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

» ГОТОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
  (на русск.яз.)


УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПРИКОЛЫ ИЗ СОЧИНЕНИЙ

» ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
» УЧИТЕЛЬСКАЯ
» МОСКВОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ЗНАКОМИМСЯ С МОСКВОЙ

СТАРАЯ ЛЕГЕНДА О
  МОСКОВИИ


ПРОГУЛКИ ПО
  ДОПЕТРОВСКОЙ МОСКВЕ


МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ

БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО

» ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
» ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ЗАНИМАТЕЛЬНО

ДИКОВИНКИ СО ВСЕГО МИРА

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
  ПСИХОЛОГИЯ


МИНЕРАЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ
  КАМНИ


УДИВИТЕЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

ДИВНАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

» БЕСЕДА ПО ДУШАМ С ТИНЕЙДЖЕРАМИ

МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ

МЕЖДУ НАМИ МАЛЬЧИКАМИ

НАС ЖДЕТ ЭКЗАМЕН

» Друзья сайта
Copyright MyCorp © 2023 Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Каталог сайтов и статей iLinks.RU Каталог сайтов Bi0