Т  И  Н  Е  Й  Д  Ж  Е  Р  Ы

Для тех, кто учится и учит


Главная Мой профиль Выход                      Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS
Воскресенье, 10.12.2023, 10:42:16
» МЕНЮ САЙТА
» ОТКРЫТЫЙ УРОК

 РУССКИЙ ЯЗЫК

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯ

ГЕОГРАФИЯ

ФИЗИКА

АСТРОНОМИЯ

ИНФОРМАТИКА

ХИМИЯ

ОБЖ

ЭКОНОМИКА

ЭКОЛОГИЯ

ФИЗКУЛЬТУРА

ТЕХНОЛОГИЯ

МХК

МУЗЫКА

ИЗО

ПСИХОЛОГИЯ

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА

АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ

» РУССКИЙ ЯЗЫК
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ. 5 КЛАСС

ОРФОЭПИЯ

ЧАСТИ РЕЧИ


ТЕСТЫ В ФОРМАТЕ ОГЭ.
   5 КЛАСС


ПУНКТУАЦИЯ В ЗАДАНИЯХ И
  ОТВЕТАХ


САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
  РАБОТЫ.10 КЛАСС


КРОССВОРДЫ ПО РУССКОМУ
  ЯЗЫКУ
» ЛИТЕРАТУРА
ВЕЛИЧАЙШИЕ КНИГИ ВСЕХ
  ВРЕМЕН И НАРОДОВ


КОРИФЕИ ЛИТЕРАТУРЫ

ЛИТЕРАТУРА В СХЕМАХ И
  ТАБЛИЦАХ


ТЕСТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МИФЫ И
  ЛЕГЕНДЫ


КРОССВОРДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
» ИСТОРИЯ
» АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
  РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ


САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ


ТЕСТЫ ПО ГРАММАТИКЕ
  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА


ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ.
  9 КЛАСС


ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО
  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ


КРОССВОРДЫ ПО
  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
» МАТЕМАТИКА - ЦАРИЦА НАУК
» БИОЛОГИЯ
» ГЕОГРАФИЯ
» ФИЗИКА
» Категории раздела
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА [1037]
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (на русск.яз.) [164]
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА [651]
РУССКИЙ ЯЗЫК [280]
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК [263]
ПРИКОЛЫ ИЗ СОЧИНЕНИЙ [8]
» Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
» Вход на сайт


16:53:03
Образ Богдана Хмельницького в усній народній творчості та літературі
(І варіант)
У кожного народу є улюблені герої, які своє життя при­несли в жертву, обравши гернистий шлях боротьби за щас­тя рідної землі. Особливе місце серед них належить Богда­нові Хмельницькому — видатному політичному діячеві, дипломатові, захисникові народних мас. У Києві на май­дані проти Софіївського собору стоїть пам'ятник великому гетьманові. Хто хоч раз побачив його, то запам'ятав назав­жди. На гранітному п'єдесталі — бронзова кінна статуя. Неспокійного коня міцною рукою стримує полководець. Скільки сили і впевненості у його героїчній постаті! В руці тримає він символ гетьманської влади — булаву...

Не тільки в граніті і бронзі, а й у слові вічно живе об­раз Богдана Хмельницького.

Визвольна війна проти польсько-шляхетського понево­лення (1648-1654 рр.) дала поштовх до нового піднесення епічної творчості. Саме в цей час виникло багато історичних пісень, дум: "Хмельницький та Барабаш", "Хмельницький і Василь Магдавський", "Перемога Корсунська", "Ой, Богда­не, батьку Хмелю", "Пісня про Хмельницького". В них зоб­ражено всенародний рух проти кривдників і завойовників, показується ненависть українців до них, а також розправа повсталих з польськими панами.

В своїх піснях і думах народ правдиво відобразив історичну роль Хмельницького у визвольній війні, змалю­вавши його як хороброго воїна, як державного діяча і пол­ководця, що знаходив свою силу у підтримці повсталих мас, в єдності з ними. В пісні "Ой Богдане, батьку Хмелю" розповідається про любов народу до видатного полководця. В пісні "Ой Богдане, Богданочку" висловлено прохання бу­ковинців до Хмельницького визволити їх з-під ярма поль­ської шляхти.

У "Думі про Хмельницького і Барабаша" справжнім за­хисником інтересів козацтва є Богдан Хмельницький. Барабаш вступає у змову з ворогами і намагається допомогти польським панам підкорити український народ. Для цього він ховає королівську грамоту. Але Хмельницький пере­хитрив зрадника, забрав важливі документи і закликав на­род до повстання. Одже, в думі він показаний як ненавис­ник шляхти, послідовний борець за інтереси українського народу.

Історична подія — перемога Хмельницького під Жовти­ми Водами — лягла в основу ще одного фольклорного тво­ру — "Пісні про Хмельницького".

Далекі історичні події, образи Богдана Хмельницького та його однодумців не обмежуються їх відображенням в на­родному епосі. І як тут не згадати роман П. Загребельного "Я, Богдан". В цьому історично-психологічному творі складовою частиною стають такі елементи, як народні пе­рекази, думи, легенди, пісні. Герой роману сам розповідає про свою долю і впевнено стверджує: "Жив життям свого народу і для свого народу". Роман "Я, Богдан" — це діалог головного героя з сьогоднішнім читачем. Він гово­рить про свої сумніви, вагання, про все, чим жив у своєму часі, про те, що його зрозуміють нащадки.

Хмельницький не геній, не святий, не пророк, не пол­ководець від народження — він звичайна людина, але лю­дина, яка здатна вмістити в своєму серці біль народу. Об­раз Богдана живе на кожній сторінці, але "Я, Богдан" — це твір не тільки про Хмельницького. В ньому звучить са­ма історія народу, його визвольна боротьба.

Образ видатного сина України розкривається у творах багатьох українських художників слова: Г.Сковороди, 1. Франка, М. Старицького, Л. Костенко. Г. Сковорода у вірші про волю прославляє Богдана, називаючи його бать­ком вольності.

В романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" образ Хмель­ницького ніби епізодичний, але ми відчуваємо його при­сутність. Він перед нами постає не тільки вождем нації, але й порядною і мудрою людиною, яка забороняє суддям одноосібно вершити долю громадян.

У романі Н. Рибака "Переяславська Рада" гетьман Богдан Хмельницький дбає про те, щоб українську землю не грабували турки і татари, шведи і німці. Щоб польська шляхта не забрала у народу найсвятіше — християнську віру. Тому для боротьби з ворогом необхідно було об'єднатися з російським народом, але на основі рівності й братерства.

В народній творчості та художній літературі Богдан Хмельницький постає перед нами і як звичайна людина, і як великий гетьман український, розумний і далекогляд­ний політик і дипломат, захисник простого люду, який рішуче бореться проти польсько-шляхетського панування на Україні. З цим ім'ям народ пов'язував сподівання на кращу долю, волю, щастя, справедливість.

 

 

(II варіант)

Багато славетних синів має земля українська. їхні імена відомі всьому світові, вони лунають крізь століття як вели­кий гімн великій землі, великому народові, великій дер­жаві. Залізняк, Гонта, Кривоніс, Дорошенко — це запо­розькі козаки, справжні патріоти, національні герої. Та найвидатніша постать серед них - Богдан Хмельницький.

Він був одним з найосвіченіших людей свого часу, гнучким дипломатом і видатним військовим стратегом. Ав­торитет у запорожців він здобув і своїм розумом, і хо­робрістю на полі бою. Ставши гетьманом, Богдан очолив боротьбу народу проти польських поневолювачів. У битві під Жовтими Водами він розбив ущерть королівське військо. Це була перша перемога у визвольній війні ук­раїнського народу 1648-1654 рр. Люди вдячні Хмельниць­кому за те, "що врятував Україну від польського пана".

Образ видатного гетьмана оспівується в багатьох народ­них думах і піснях. У пісні "Чи не той то хміль", що була створена після жовтоводської битви, Хмельницький висту­пає як втілення патріотизму народу, його сили і радості від здобутої перемоги. Позитивно оцінюється визвольна війна Богдана Хмельницького і засуджується загарбницька політика польської шляхти.

Головні герої пісні "Не дивуйтеся, добрії люди" Мак­сим Кривоніс і Богдан Хмельницький, запорозькі козаки. Максим Кривоніс — один із найближчих соратників Богда­на Хмельницького. Деякі вчені вважають, що цю пісню бу­ло створено після розгрому польсько-шляхетських військ під Пилявцями, де з великою силою виявився військовий талант славетного гетьмана і незвичайна мужність його со­ратника.

У думі "Хмельницький і Барабаш" розповідається про реальні історичні події, що сталися в Україні напередодні визвольної війни. Конфлікт між Хмельницьким і Барабашем вказує на гострі протиріччя українського народу з польською шляхтою. Іван Барабаш належав до тієї частини козацької, старшини, яка йшла на угоду з поляками, зрад­жувала інтереси козацтва, всього народу українського. Об­раз Б. Хмельницького дуже яскраво вимальовується у зіставленні зі зрадником Барабашем. Якщо останній думає тільки про власний добробут, то Б. Хмельницький, як го­вориться в думі, "добре дбав". А дбав великий гетьман про волю всього рідного народу.

Відомі українські письменники неодноразово звертали­ся до постаті Богдана Хмельницького. У романі Н. Риба­ка "Переяславська Рада" головний персонаж славет­ний гетьман, що поклав своє життя за волю народу Ук­раїни. Бачимо ми розкриття цієї теми й у творах Г. Сковороди, І. Франка, М. Старицького, Л. Костенко та інших. Видатний воїн, патріот, захисник України, мудрий, далекоглядний політик, мужня людина таким зали­шався Б. Хмельницький в народній пам'яті, в усній на­родній творчості та у творах багатьох письменників. З народних пісень і дум я дізналася про патріотизм вели­кого гетьмана, його любов до народу України, його над­звичайну хоробрість і талант дипломата. Я пишаюся мужнім сином української нації. Коли буваєш у Києві, довго стоїш біля пам'ятника Богданові, згадуєш минуле нашого народу і радієш за сучасну незалежну Україну. Хочеться вірити, що будемо могутньою державою, справді вільною. А для цього треба багато працювати, чесно та самовіддано.

Категория: УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА | Просмотров: 2107 | Добавил: tineydgers | Теги: школьное сочинение, сочинение по украинской литературе, твір з української літератури, лучшие сочинения, скачать бесплатно без регистрации | Рейтинг: 5.0/2
» Поиск
» АСТРОНОМИЯ

УДИВИТЕЛЬНАЯ
  АСТРОНОМИЯ


ЗАГАДОЧНАЯ СОЛНЕЧНАЯ
  СИСТЕМА


АСТРОНОМИЯ В ВОПРОСАХ И
  ОТВЕТАХ


УДИВИТЕЛЬНАЯ
  КОСМОЛОГИЯ


КРОССВОРДЫ ПО АСТРОНОМИИ

» ИНФОРМАТИКА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
  ИНФОРМАТИКА


К УРОКАМ
  ИНФОРМАТИКИ


СПРАВОЧНИК ПО
  ИНФОРМАТИКЕ


ТЕСТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ

КРОССВОРДЫ ПО
  ИНФОРМАТИКЕ

» ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К
  УРОКАМ В 7 КЛАССЕ


ТЕСТЫ. 9 КЛАСС

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
  РАБОТЫ. 9 КЛАСС


КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В
  ФОРМАТЕ ЕГЭ


ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
   ПО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ

» ХИМИЯ
» ОБЖ

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ...

РЕКОРДЫ СТИХИИ

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К
  УРОКАМ ОБЖ В 11 КЛАССЕ


ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО
  ОБЖ


ТЕСТЫ ПО ОБЖ. 10-11 КЛАССЫ

КРОССВОРДЫ ПО ОБЖ

» МХК И ИЗО

СОВРЕМЕННАЯ
  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИСКУССТВА


ВЕЛИКИЕ ТЕАТРЫ МИРА

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ
  ПАМЯТНИКИ


МУЗЕЕВ МИРА

ВЕЛИКИЕ СОКРОВИЩА МИРА

СОКРОВИЩА РОССИИ

ИЗО-СТУДИЯ

КРОССВОРДЫ ПО МХК

» ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. БАЗОВЫЙ
  УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС


УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
  ЗЕМЛИ


ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ

ВЕЛИЧАЙШИЕ
  АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ


УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ
  УЧЕНЫХ


РАЗВИВАЮШИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
  И ОПЫТЫ ПО
  ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ


САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ
  НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

» ГОТОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ

РУССКИЙ ЯЗЫК

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
  (на русск.яз.)


УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ПРИКОЛЫ ИЗ СОЧИНЕНИЙ

» ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
» УЧИТЕЛЬСКАЯ
» МОСКВОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ЗНАКОМИМСЯ С МОСКВОЙ

СТАРАЯ ЛЕГЕНДА О
  МОСКОВИИ


ПРОГУЛКИ ПО
  ДОПЕТРОВСКОЙ МОСКВЕ


МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ

БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО

» ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
» ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ЗАНИМАТЕЛЬНО

ДИКОВИНКИ СО ВСЕГО МИРА

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
  ПСИХОЛОГИЯ


МИНЕРАЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ
  КАМНИ


УДИВИТЕЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

ДИВНАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

» БЕСЕДА ПО ДУШАМ С ТИНЕЙДЖЕРАМИ

МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ

МЕЖДУ НАМИ МАЛЬЧИКАМИ

НАС ЖДЕТ ЭКЗАМЕН

» Друзья сайта
Copyright MyCorp © 2023 Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Каталог сайтов и статей iLinks.RU Каталог сайтов Bi0