школаС  У  П  Е  Р  Т  И  Н  Е  Й  Д  Ж  Е  Р  Ыучитель

Д Л Я    Т Е Х,    К Т О    У Ч И Т С Я    И    У Ч И Т
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS  Главная | Мой профиль | Выход                        Понедельник, 21.05.2018, 14:18:18

ТЕСТЫ  ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ УРОК   ЭКЗАМЕНЫ  ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СОТНЯ  РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ   КРОССВОРДЫ

МЕНЮ САЙТА
ОТКРЫТЫЙ УРОК
РУССКИЙ ЯЗЫК
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
МАТЕМАТИКА
ИСТОРИЯ
ФИЗИКА
БИОЛОГИЯ
ХИМИЯ
ГЕОГРАФИЯ
АСТРОНОМИЯ
ИНФОРМАТИКА
ОБЖ
ЭКОНОМИКА
ЭКОЛОГИЯ
ФИЗКУЛЬТУРА
МУЗЫКА
ИЗО
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
ТЕХНОЛОГИЯ
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
МХК
ОСНОВЫ ПРАВА
РУССКИЙ ЯЗЫК
СПРАВОЧНИК ПО РУССКОМУ
  ЯЗЫКУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
  ЗНАНИЙ. 5 КЛАСС

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И
  УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕМЕ
  "СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ"

ТЕСТЫ В ФОРМАТЕ ГИА.
   5 КЛАСС

ПУНКТУАЦИЯ В ЗАДАНИЯХ И
  ОТВЕТАХ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
  РАБОТЫ.10 КЛАСС

КРОССВОРДЫ ПО РУССКОМУ
  ЯЗЫКУ

ЛИТЕРАТУРА
ВЕЛИЧАЙШИЕ КНИГИ ВСЕХ
  ВРЕМЕН И НАРОДОВ

КОРИФЕИ ЛИТЕРАТУРЫ
ЛИТЕРАТУРА В СХЕМАХ И
  ТАБЛИЦАХ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО
  ТЕМЕ "ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА"

ТЕСТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МИФЫ И
  ЛЕГЕНДЫ

КРОССВОРДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

ИСТОРИЯ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ШКОЛЬНИКА
  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК"

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
  РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  АНГЛИЙСКИХ АРТИКЛЕЙ

ТЕСТЫ ПО ГРАММАТИКЕ
  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ.
  9 КЛАСС

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО
  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

КРОССВОРДЫ ПО
  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

МАТЕМАТИКА - ЦАРИЦА НАУК
БИОЛОГИЯ
ГЕОГРАФИЯ
ФИЗИКА
АСТРОНОМИЯ
УДИВИТЕЛЬНАЯ
  АСТРОНОМИЯ

ЗАГАДОЧНАЯ СОЛНЕЧНАЯ
  СИСТЕМА

АСТРОНОМИЯ В ВОПРОСАХ И
  ОТВЕТАХ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
  АСТРОНОМИЯ В КАРТИНКАХ

УДИВИТЕЛЬНАЯ
  КОСМОЛОГИЯ

КРОССВОРДЫ ПО АСТРОНОМИИ
ХИМИЯ
Категории раздела
РУССКИЙ ЯЗЫК [419]
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК [258]
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ [502]
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА [700]
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА [264]
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА [190]
МАТЕМАТИКА [318]
ИСТОРИЯ [326]
ФИЗИКА [233]
БИОЛОГИЯ [368]
ХИМИЯ [262]
ГЕОГРАФИЯ [207]
АСТРОНОМИЯ [67]
ИНФОРМАТИКА [214]
О Б Ж [213]
ЭКОНОМИКА [98]
ЭКОЛОГИЯ [147]
ФИЗКУЛЬТУРА [266]
МУЗЫКА [186]
ИЗО [218]
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА [762]
ТЕХНОЛОГИЯ [197]
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА [371]
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО [207]
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ [169]
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ [13]
ПСИХОЛОГИЯ [69]
МХК [73]
ОСНОВЫ ПРАВА [63]
Статистика

Онлайн всего: 21
Гостей: 21
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Файлы » ОТКРЫТЫЙ УРОК » УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

І. Франко. Громадянська лірика. Поезія.«Гімн».
02.03.2011, 09:59:59

Мета: ознайомити учнів з громадянською лірикою поета, допомогти усвідомити ідейно-художні особливості поезії «Гімн»; розвивати навички виразного читання, аналізу громадянської лі­рики, висловлення власних вражень та думок з приводу прочитаного; виховувати почуття патріотизму, активну громадянську позицію. Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, аудіозапис декламації або пісні «Гімн».

Теорія літератури: гімн, громадянська лірика, віршові розміри.

- ХІД УРОКУ -

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Є багато людей, які живуть собі спокійним життям, у міру своїх можливостей та здібностей боряться із життєвими труд­нощами, сприймають усе, що діється навколо, як дане, таке, що вони жодним чином не можуть змінити. А бувають такі (їх, щоправда, небагато), яким до всього є діло, які намагаються активно впливати на хід подій, котрі не можуть залишатися байдужими до зла й несправедливості. Вони прагнуть допо­могти іншим (часто навіть на шкоду собі), мріють про краще майбутнє для всього народу й усіма доступними їм засобами сприяють цьому. їх називають «вічними революціонерами». Таким був сам Іван Франко, такими є і багато його героїв. Про це ви дізнаєтесь на сьогоднішньому уроці.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Робота в парах.

• Перекажіть одне одному біографію Франка, уточнивши та до­повнивши свої знання.

2. Колективна робота.

Розповідь про Івана Франка як громадського діяча, письмен­ника та людину, складання «психологічного портрету».

 

працьо-

 

любить

 

таланови-

 

різнобічно роз-

 

мужній

витий

 

книги

 

тий

 

винений

 

 

 

 

 

 

 

І. Франко

 

 

 

 

 

завзятий

 

високоос-

 

громадсько

 

люблячий чоло-

 

рішучий

рибалка

 

вічений

 

активний

 

вік і батько

 

 

3.  «Цікава арифметика».

600 — стільки книжок було в особистій бібліотеці бідного се­лянського сина, гімназиста І. Франка.

8 + 8 = 16 — вісьмома мовами Франко володів досконало, вісь­мома — вільно.

100 — кількість оповідань, що написав Франко.

10 — повістей належать перу Франка.

50 — томів містить його повне зібрання творів, 100-томник — планується.

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕ­РІАЛУ

1. Слово вчителя.

«Обов'язок національної інтелігенції, інтелектуальної еліти нації — пробуджувати почуття національної гідності, форму­вати історичну й політичну свідомість українців, визначати національні інтереси й пріоритети, зберігати національну іден­тичність і духовно й морально консолідувати націю. Великі українці, такі як Іван Франко, Леся Українка, Михайло Гру-шевський, присвятили себе виробленню дороговказів пригноб­леній українській нації, яка одвічно поривалася звільнитися із пут рабства і приниження. Вони вірили в духовну силу укра­їнського народу, зміцнювали національну духовність своєю творчістю, своєю подвижницькою працею на ниві науки, літе­ратури, культури і політики, бо знали, що рано чи пізно потре­ба політичної самостійності України увійде, за словами Івана Франка, "на порядок дня політичного життя Європи і не зійде з нього, поки не здійсниться"»,— писав відомий літературозна­вець, академік НАН України Микола Жулинський.

Саме громадянській темі й присвячена поетична збірка І. Франка «З вершин і низин», яку він видає 1887 року (друге видання, доповнене й перероблене, вийшло 1893-го). Це — два­дцятирічний поетичний доробок письменника. Після «Кобзаря» Шевченка Франкова збірка «З вершин і низин» була найвида-тнішим внеском у скарбницю української поезії другої полови­ни XIX століття.

Центральна проблема збірки — людина і суспільство. Лірич­ний герой, перебуваючи у постійному пошуку своєї громадянської позиції, виступає як людина з високою політичною і національ­ною свідомістю. Вороже оточення намагається зламати борця, його вільний дух, морально та фізично знищити. Є лише одне із двох — підкоритись впливу середовища чи вистояти в боротьбі. Ідеал Франка — «цілісна людина», внутрішнім стрижнем якої є «дух, наука, думка, воля». Автор присутній у кожному рядку цієї збірки громадянської поезії, хоч говорить він від імені то про­летаря, то політичного в'язня, то представника якоїсь пригнобле­ної нації.

2. Виразне читання вірша, прослуховування аудіозапису.

(Учні виразно читають вірш «Гімн» (1880), прослуховують ау-діозапис пісні на музику Миколи Лисенка.)

3. Обмін враженнями щодо прочитаного та почутого.

4. Словникова робота за питаннями учнів.

Гімн — урочиста хвалебна пісня; один із символів держави.

Революціонер — прихильник докорінних змін у житті сус­пільства, різкого стрибкоподібного переходу від одного якісного стану до іншого.

5. Евристична бесіда.

— Що Франко вкладає в поняття «революціонер» і чому він «вічний»?

— Як ви уявляєте собі «вічного революціонера» за часів по­ета; чи є такі нині?

— Чому образ ворожих, реакційних сил у вірші конкретний, реалістичний, а образ «вічного революціонера» — узагальнений, алегоричний?

— Як у поезії зображено зростання свідомості народу, його активності в боротьбі за власні права?

— Чому поет ставить в один ряд із духом і волею науку та думку?

— Чому вірш названий гімном?

6. Виконання учнями пошуково-дослідницьких завдань.

— Виберіть із тексту вірша всі дієслова, визначте приблизне співвідношення їх з іншими частинами мови, з'ясуйте їх роль та значення. (Дієслів багато, вони надають творові динамізму, ек­спресії.)

— Визначте віршовий розмір твору Франка «Гімн». Як він впливає на звучання вірша? (Чотиристопний хорей, створює мар­шову, напружену ритмомелодику.)

— Схарактеризуйте систему художніх засобів у вірші «Гімн» (епітети, алітерація, анафора та ін.).

7. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

1)Яка основна думка (ідея) вірша «Гімн»?

2) Які шляхи розвитку людства бачить Франко і якими засобами можна цього розвитку досягти?

Орієнтовні відповіді

1) — Заклик до активної життєвої позиції;

— схвалення боротьби передових людей за поступ, справедли­ве суспільство;

— прогрес людства зупинити не можна;

— заклик до оптимістичного світобачення.

2)— Шлях — єдність народу, пробудження його національної свідомості, громадянської активності.

— Засоби — «наука, думка, воля» і ніщо інше.

— Мирна боротьба за соціальну справедливість і прогрес.

8. Завдання учням.

• Поєднайте приклади художніх засобів з їх визначенням.

Приклади художніх засобів

ні попівські тортури //ні тюремні царські мури // ані...

вчора розповився І о власній силі йде

словом.., мов трубою

не ридать, а добувати

розвидняющиися день

він ще живе

Визначення

порівняння

епітет

метафора

риторичне окличне речення

анафора

антитеза

V.   ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Продовжіть речення. «Вірш Франка "Гімн", на мою думку, звучить...» «Актуальність творів Франка у тому, що...» «Мене вразило (зацікавило)...»

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вміти виразно читати, аналізувати вірш «Гімн», висловлюва­ти власну думку з приводу порушених проблем.

Категория: УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА | Добавил: tineydgers | Теги: українська мова, методичні вказівки, Урок української мови, конспект урока, мульті-медійний урок, вчителю, презентация powerpoint
Просмотров: 4760 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/2

Поиск
ИНФОРМАТИКА
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
  ИНФОРМАТИКА

СПРАВОЧНИК ПО
  ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ
  СТАРШЕКЛАССНИКОВ

РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
  ПО ИНФОРМАТИКЕ

ТЕСТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ
  В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

КРОССВОРДЫ ПО
  ИНФОРМАТИКЕ


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К
  УРОКАМ В 7 КЛАССЕ

ТЕСТЫ. 9 КЛАСС
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
  РАБОТЫ. 9 КЛАСС

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В
  ФОРМАТЕ ЕГЭ

ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
   ПО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ


ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИКА. НЕОБХОДИМЫЕ
  ЗНАНИЯ

КРОССВОРДЫ ПО
  ЭКОНОМИКЕ
ОБЖ
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ...
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ШКОЛЬНИКА
  "ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ"

РЕКОРДЫ СТИХИИ
СВОД ПРАВИЛ ЮНОГО
  ВЕЛОСИПЕДИСТА

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К
  УРОКАМ ОБЖ В 11 КЛАССЕ

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО
  ОБЖ

ТЕСТЫ ПО ОБЖ. 10-11 КЛАССЫ
КРОССВОРДЫ ПО ОБЖ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. БАЗОВЫЙ
  УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
  ЗЕМЛИ

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ
ВЕЛИЧАЙШИЕ
  АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ
  УЧЕНЫХ

РАЗВИВАЮШИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
  И ОПЫТЫ ПО
  ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ
  НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

МХК
СОВРЕМЕННАЯ
  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИСКУССТВА

ВЕЛИКИЕ ТЕАТРЫ МИРА
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ
  ПАМЯТНИКИ

МУЗЕЕВ МИРА
ВЕЛИКИЕ СОКРОВИЩА МИРА
СОКРОВИЩА РОССИИ
КРОССВОРДЫ ПО МХК
ГОТОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
  (на русск.яз.)

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
  (на укр.яз.)

ПРИКОЛЫ ИЗ СОЧИНЕНИЙ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
УЧИТЕЛЬСКАЯ
МОСКВОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ЗНАКОМИМСЯ С МОСКВОЙ
СТАРАЯ ЛЕГЕНДА О
  МОСКОВИИ

ПРОГУЛКИ ПО
  ДОПЕТРОВСКОЙ МОСКВЕ

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ
БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО
ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ЗАНИМАТЕЛЬНО
ДИКОВИНКИ СО ВСЕГО МИРА
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
  ПСИХОЛОГИЯ

МИНЕРАЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ
  КАМНИ

УДИВИТЕЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
ДИВНАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
БЕСЕДА ПО ДУШАМ С ТИНЕЙДЖЕРАМИ
МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ
МЕЖДУ НАМИ МАЛЬЧИКАМИ
НАС ЖДЕТ ЭКЗАМЕН
ПОДРОСТКАМ О
  ПЕРЕХОДНОМ ВОЗРАСТЕ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ
  ТИНЕЙДЖЕРОВ, У КОТОРЫХ
  "ТРУДНЫЕ" РОДИТЕЛИ

НАШИ ДРУЗЬЯ


ЧАРОВНИЦА

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2018
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru TOP.zp.ua Каталог сайтов и статей iLinks.RU Каталог сайтов Bi0