школаС  У  П  Е  Р  Т  И  Н  Е  Й  Д  Ж  Е  Р  Ыучитель

Д Л Я    Т Е Х,    К Т О    У Ч И Т С Я    И    У Ч И Т
Вы вошли как Гость | Группа "Гости" | RSS  Главная | Мой профиль | Выход                        Понедельник, 18.06.2018, 02:54:33

ТЕСТЫ  ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ УРОК   ЭКЗАМЕНЫ  ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СОТНЯ  РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ   КРОССВОРДЫ

МЕНЮ САЙТА
ОТКРЫТЫЙ УРОК
РУССКИЙ ЯЗЫК
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
МАТЕМАТИКА
ИСТОРИЯ
ФИЗИКА
БИОЛОГИЯ
ХИМИЯ
ГЕОГРАФИЯ
АСТРОНОМИЯ
ИНФОРМАТИКА
ОБЖ
ЭКОНОМИКА
ЭКОЛОГИЯ
ФИЗКУЛЬТУРА
МУЗЫКА
ИЗО
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
ТЕХНОЛОГИЯ
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
МХК
ОСНОВЫ ПРАВА
РУССКИЙ ЯЗЫК
СПРАВОЧНИК ПО РУССКОМУ
  ЯЗЫКУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
  ЗНАНИЙ. 5 КЛАСС

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И
  УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕМЕ
  "СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ"

ТЕСТЫ В ФОРМАТЕ ГИА.
   5 КЛАСС

ПУНКТУАЦИЯ В ЗАДАНИЯХ И
  ОТВЕТАХ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
  РАБОТЫ.10 КЛАСС

КРОССВОРДЫ ПО РУССКОМУ
  ЯЗЫКУ

ЛИТЕРАТУРА
ВЕЛИЧАЙШИЕ КНИГИ ВСЕХ
  ВРЕМЕН И НАРОДОВ

КОРИФЕИ ЛИТЕРАТУРЫ
ЛИТЕРАТУРА В СХЕМАХ И
  ТАБЛИЦАХ

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО
  ТЕМЕ "ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА"

ТЕСТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ МИФЫ И
  ЛЕГЕНДЫ

КРОССВОРДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

ИСТОРИЯ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ШКОЛЬНИКА
  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК"

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ.
  РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
  ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  АНГЛИЙСКИХ АРТИКЛЕЙ

ТЕСТЫ ПО ГРАММАТИКЕ
  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ.
  9 КЛАСС

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ ПО
  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

КРОССВОРДЫ ПО
  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

МАТЕМАТИКА - ЦАРИЦА НАУК
БИОЛОГИЯ
ГЕОГРАФИЯ
ФИЗИКА
АСТРОНОМИЯ
УДИВИТЕЛЬНАЯ
  АСТРОНОМИЯ

ЗАГАДОЧНАЯ СОЛНЕЧНАЯ
  СИСТЕМА

АСТРОНОМИЯ В ВОПРОСАХ И
  ОТВЕТАХ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
  АСТРОНОМИЯ В КАРТИНКАХ

УДИВИТЕЛЬНАЯ
  КОСМОЛОГИЯ

КРОССВОРДЫ ПО АСТРОНОМИИ
ХИМИЯ
Категории раздела
РУССКИЙ ЯЗЫК [419]
УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК [258]
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ [502]
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА [700]
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА [264]
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА [190]
МАТЕМАТИКА [318]
ИСТОРИЯ [326]
ФИЗИКА [233]
БИОЛОГИЯ [368]
ХИМИЯ [262]
ГЕОГРАФИЯ [207]
АСТРОНОМИЯ [67]
ИНФОРМАТИКА [214]
О Б Ж [213]
ЭКОНОМИКА [98]
ЭКОЛОГИЯ [147]
ФИЗКУЛЬТУРА [266]
МУЗЫКА [186]
ИЗО [218]
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА [762]
ТЕХНОЛОГИЯ [197]
ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА [371]
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО [207]
АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЫ [169]
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ [13]
ПСИХОЛОГИЯ [69]
МХК [73]
ОСНОВЫ ПРАВА [63]
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа

Главная » Файлы » ОТКРЫТЫЙ УРОК » УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Українська література 70-90-х років XIX ст.
03.03.2011, 11:21:38

Мета: спрямувати учнів на вивчення української лі­тератури, зацікавити нею; схарактеризувати суспільно-політичні умови її розвитку, темати­ку, проблематику, жанри; розвивати навички використання міжпредметних зв'язків, уміння виділяти головне, співставляти суспільні та літературні явища й оцінювати їх; виховувати любов до літератури, пошану до митців.

Обладнання: карта Європи другої половини XIX ст., «пор­третна галерея» письменників, книжкова ви­ставка, таблиці.

Теорія літератури: роди, жанри літератури, тематика, проблема­тика.

- ХІД УРОКУ -

І.    МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

1. Вступне слово вчителя.

«Мистецтво дає крила й заносить далеко-далеко»,— писав А. П. Чехов. Багато видатних людей — філософів, письменни­ків — відзначали велику роль мистецтва в житті, відносили його до вічних цінностей, називали можливість прилучитися до нього неодмінним складником щасливого життя.

Художня література — один із видів мистецтва. Українська література, з новими сторінками якої ми розпочинаємо зна­йомство, посідає одне із чільних місць у загальноєвропейській культурі.

2. Міні-диспут.

— Як ви вважаєте, література дійсно відіграє таку важливу роль у житті людини?

II.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Евристична бесіда, виконання завдань.

— Назвіть українських письменників, їхні твори (з вивчених у попередніх класах). Які з героїв, тем, проблем запам'яталися вам найбільше і чому саме?

— Які стильові течії й напрями ви знаєте? Визначте їхні ха­рактерні риси. Наведіть приклади з української та російської літератур.

— Назвіть роди й жанри літератури, наведіть приклади.

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕ­РІАЛУ

1.  Робота з таблицею.

(Учні, застосовуючи знання з історії, користуючись підручни­ком, складають таблицю.)

Суспільно-історичні та літературні події 70—90-х років XIX ст.*

Суспільно-історичні події

Літературно-мистецькі події

1861 — відміна крі­пацтва.

1861-1874 — зем­ська, судова, міська реформи. 1886-1889 — по­ширення селян­ського руху; масове розорення селян; розвиток капіталіз­му в Європі. 1885-1891 — поши­рення страйкового робітничого руху

1863 — Валуєвський, 1876 — Емський укази про заборону української мови; 1888 — указ щодо цього Олександра III.

Творчість І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Карпенка-Карого, І. Франка, Лесі Українки та ін.

1882 — заснування журналу «Киевская старина». Творчість художників М. Пимоненка, А. Куїн-джі, 0. Мурашка, К. Трутовського та ін. Музичне мистецтво П. Сокольського, М. Лисенка, М. Мусоргського, С. Людкевича та ін. Видання журналів «Правда» (1867-1898), «Зоря» (1880-1897), «Світ» (1881-1882), «Житєіслово» (1894-1897), газети «Діло» (1880-1939)

2.  Коментар учителя.

Як бачимо, основними подіями, що позначилися на розвитку української літератури 70-90-х років, були відміна кріпацтва та інші наступні реформи, посилення національного гніту шляхом заборони української мови кількома царськими указами, руйну­вання старого селянського укладу та його капіталізація.

За тих часів більшість українських земель належала до Ро­сійської держави, тільки Східна Галичина, Північна Буковина

*    До таблиці також включено події 60-х років, що мали вагомий вплив на літера­туру 70-90-х років XIX ст.

Закарпаття перебували в складі Австро-Угорщини. Україн­ському письменництву 70-90-х років важко було розвиватись за умов постійних заборон і переслідувань, тому значна частина журналів та книг переправлялася через кордон і видавалася на західноукраїнських землях. Основна увага письменників була звернена на селянство як носія національних ознак; ши­роко досліджувалися проблеми взаємин інтелігенції та народу. Цю літературу ще називали народницькою. Діяльність митців нерідко була різнобічною і поєднувалася з громадською та про­світницькою. Справжньою епохою в українській літературі став Іван Франко, який поєднав народницький традиціоналізм з найвищими здобутками європейської естетичної та філософ­ської думки.

3. Евристична бесіда.

— Пригадайте, які ви знаєте літературні напрями (від найдав­ніших часів до кінця XIX ст.), назвіть їх представників в україн­ській літературі.

(Ренесанс, бароко (І. Вишенський, І. Величковський, Г. Сково­рода); просвітництво (І. Котляревський, П. Куліш — окремі риси); сентименталізм (Г. Квітка-Основ'яненко); романтизм (рання твор­чість Т. Шевченка, окремі твори Марка Вовчка); реалізм (Т. Шев­ченко, Марко Вовчок та ін.).)

4. Слово вчителя.

В українській літературі 70-90-х років XIX ст. продовжує розвиватися так званий «критичний» реалізм, натуралізм («на­туральна школа») та пізній романтизм, з'являються паростки модернізму.

5. Ознайомлення з таблицею.

Ознаки течій та представники української літератури 70-90-х років XIX ст.

Літературні течії

Характеристика

Представники

Реалізм

Правдиве, об'єктивне, всебічне відо­браження дійсності, «типові характери за типових обставин»

І. Франко, І. Карпенко-Ка-рий, П. Грабов-ський, І. Нечуй-Левицький та ін.

Натуралізм

Природознавчий підхід у вивченні «ви­дів» і «типів» людей; культ неприкра-шеної дійсності; описовість; пояснення характеру людини спадковими рисами

І. Франко та ін. (елементи у твор­чості)

Літературні течії

Характеристика

Представники

Романтизм

Перевага суб'єктивного над об'єктив­ним; виняткові характери, виняткові обставини; поєднання високого і низь­кого, трагічного і комічного; увага до національно-історичної тематики

0. Кобилянська, М. Вороний, М. Коцюбин­ський (елементи)

Модернізм

Психологізм у зображенні, нові форми вираження, увага до краси слова

0. Кобилянська, В. Стефаник, 0. Олесь, В. Вин-ниченко та ін. (елементи)

V.   ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ

1. Проблемне завдання.

• Прокоментуйте вислів Гіппократа «Життя коротке, мистецтво вічне ».

2. Літературна гра.

— Хто останнім назве українського письменника, ім'я якого звучало на уроці.

— Хто назве українських художників та композиторів другої половини XIX ст.?

— Хто останнім назве літературні напрями, про які йшла мова.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Займи й обґрунтуй позицію».

Вивчення художньої літератури — необхідний елемент духов­ного зростання людини.

Так

Деякою мірою

Ні

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вміти характеризувати суспільно-політичні умови розвитку української літератури 70-90-х років XIX ст.; скласти тези за пі­дручником.

 

Категория: УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА | Добавил: tineydgers | Теги: українська мова, мульті-медійний урок, конспект урока, вчителю, презентация powerpoint, методичні вказівки, Урок української мови
Просмотров: 5666 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 5.0/3

Поиск
ИНФОРМАТИКА
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
  ИНФОРМАТИКА

СПРАВОЧНИК ПО
  ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ
  СТАРШЕКЛАССНИКОВ

РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ
  ПО ИНФОРМАТИКЕ

ТЕСТЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ
  В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

КРОССВОРДЫ ПО
  ИНФОРМАТИКЕ


ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К
  УРОКАМ В 7 КЛАССЕ

ТЕСТЫ. 9 КЛАСС
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
  РАБОТЫ. 9 КЛАСС

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ В
  ФОРМАТЕ ЕГЭ

ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
   ПО ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ


ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИКА. НЕОБХОДИМЫЕ
  ЗНАНИЯ

КРОССВОРДЫ ПО
  ЭКОНОМИКЕ
ОБЖ
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ...
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ШКОЛЬНИКА
  "ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ"

РЕКОРДЫ СТИХИИ
СВОД ПРАВИЛ ЮНОГО
  ВЕЛОСИПЕДИСТА

РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ К
  УРОКАМ ОБЖ В 11 КЛАССЕ

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО
  ОБЖ

ТЕСТЫ ПО ОБЖ. 10-11 КЛАССЫ
КРОССВОРДЫ ПО ОБЖ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ. БАЗОВЫЙ
  УРОВЕНЬ. 10 КЛАСС

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
  ЗЕМЛИ

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЛИ
ВЕЛИЧАЙШИЕ
  АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ
  УЧЕНЫХ

РАЗВИВАЮШИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
  И ОПЫТЫ ПО
  ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ
  НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

МХК
СОВРЕМЕННАЯ
  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИСКУССТВА

ВЕЛИКИЕ ТЕАТРЫ МИРА
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ
  ПАМЯТНИКИ

МУЗЕЕВ МИРА
ВЕЛИКИЕ СОКРОВИЩА МИРА
СОКРОВИЩА РОССИИ
КРОССВОРДЫ ПО МХК
ГОТОВЫЕ СОЧИНЕНИЯ
РУССКИЙ ЯЗЫК
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
  (на русск.яз.)

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК
УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
  (на укр.яз.)

ПРИКОЛЫ ИЗ СОЧИНЕНИЙ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
УЧИТЕЛЬСКАЯ
МОСКВОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ЗНАКОМИМСЯ С МОСКВОЙ
СТАРАЯ ЛЕГЕНДА О
  МОСКОВИИ

ПРОГУЛКИ ПО
  ДОПЕТРОВСКОЙ МОСКВЕ

МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ
БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО
ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ИСТОРИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО И ЗАНИМАТЕЛЬНО
ДИКОВИНКИ СО ВСЕГО МИРА
УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
  ПСИХОЛОГИЯ

МИНЕРАЛЫ И ДРАГОЦЕННЫЕ
  КАМНИ

УДИВИТЕЛЬНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
ДИВНАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
БЕСЕДА ПО ДУШАМ С ТИНЕЙДЖЕРАМИ
МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ
МЕЖДУ НАМИ МАЛЬЧИКАМИ
НАС ЖДЕТ ЭКЗАМЕН
ПОДРОСТКАМ О
  ПЕРЕХОДНОМ ВОЗРАСТЕ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ
  ТИНЕЙДЖЕРОВ, У КОТОРЫХ
  "ТРУДНЫЕ" РОДИТЕЛИ

НАШИ ДРУЗЬЯ


ЧАРОВНИЦА

Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2018
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru TOP.zp.ua Каталог сайтов и статей iLinks.RU Каталог сайтов Bi0